BIM KONFERENCIA

20. Október 2016

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, Bratislava

BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 2. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax.

 2. Národná BIM konferencia je úspešne za nami. 

ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ!

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

2. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

TEÓRIA VERSUS PRAX

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu stavby, z anglického výrazu Building Information Modeling do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, tiež manažérom stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility managerom a prevádzkovateľom budov.

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

PROGRAM KONFERENCIE

9:00 - 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:30

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

Please reload

9:30 - 9:50

Podrobnosť modelov a knižníc, firemný BIM štandard investora

9:50 - 10:10

Problematika implementácie BIM v praxi - riešenia, riziká a príležitosti

10:10 - 10:30

Prestávka - Coffee break

10:30 - 10:55

Open BIM v praxi

11:20 - 11:40

Využitie BIM z pohľadu zhotoviteľa na projektoch v Čechách a na Slovensku

10:55 - 11:20

Prvý OPEN BIM projekt v Maďarsku

Please reload

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu

11:40 - 12:00

Prestávka - Coffee break

12:00 - 12:20

Porovnanie časového plánu výstavby s realitou pri prestavbe futbalového štadióna

Please reload

12:20 - 12:40

Laserové skenovanie ako podporný nástroj pre BIM

12:40 - 13:00

Plánovanie budúcnosti - dáta, fakty a referencie

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu

13:00 - 14:30

Prestávka - Coffee break

15:35 - 15:55

BIM v projektovej kancelárii

Please reload

15:55 - 16:15

Využitie BIM pri vypracovaní dielenskej dokumentácie

16:15 - 16:35

Skúsenosti a prístupy k BIM vo vzťahu k debneniu

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
 

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

AKO SA REGISTROVAŤ?

Prihlásiť sa môžete vyplnením tejto prihlášky (prihláška.doc) a jej zaslaním poštou alebo e-mailom na: eurostav@eurostav.sk alebo vyplnením online formulára. Daňový doklad obdržíte do 15 dní od úhrady alebo v deň realizácie akcie. Prihláška na konferenciu bude akceptovaná po jej zaslaní a nabehnutí platby na účet. Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie. Akceptované sú aj prihlášky zaslané e-mailom.

  • Číslo účtu: 6316646112/0200, IBAN: SK9402000000006316646112

  • VS: Číslo zálohovej faktúry, IČO alebo dátum narodenia

 
FOUNDING MEMBERS
MEMBERS
CadStudio horizontal bez pozadia.png
Dronity_bim_logo_fix.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
IDO Hutny projekt.png
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
logo_dpb_vyska.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
JANELE - LOGO_edited.png
LUCRON_bez pozadia.png
logo-doprastav.jpg
Systemair.png
eurovia logo bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
semmelrock bez pozadia.png
Lansky logo bez pozadia.png
logo_ingos_priehladne.png
zssk.png
ABOUT US

​BIM association Slovakia associates subjects that are actively interested in the Building Information Modeling and that are involved in the implementation of BIM in  the construction industry.

CONTACT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon