NÁRODNÁ

BIM KONFERENCIA

27. - 28. október 2021

on-line / DoubleTree by Hilton, Bratislava

BIM asociácia Slovensko
a Vydavateľstvo JAGA
pre Vás pripravujú
Národnú BIM konferenciu - 7. ročník

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p
bratislava logo.png
SM-Logo-invert-500px-transparent.png
BIM-Narodna-konferencia_white@20x.png

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Konferenciu podporujú:

SKSI_logo_biele_pozadie.png
logo_zsps.jpg

Mediálni partneri:

asb.PNG
is jaga.png

NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

7. ročník 

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 6. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

ČO PRINÁŠAME V RÁMCI PLATFORMY KONFERENCIE?

  • BIM Workshop     - 27.10.2021 - on-line

  • BIM Konferencia - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton

  • BIM Expo               - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton

platinovy a generalni 08_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

hlavni odborni a partneri 09.png

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

platinovy a generalni 10a_20.png

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

hlavny odborny partneri 06.png

BIM KONFERENCIA

BIM Konferencia sa uskutoční v roku 2021 hybridne. Prvý deň začíname BIM Workshop, ktorý bude 27.10.2021 on-line. Prispôsobením sa okolnostiam a možnostiam pri on-line podujatí očakávame väčšiu vizibilitu, širší záber a dosah smerom k účastníkom. Sme presvedčení, že výberom tejto formy poskytneme takmer neobmedzenú kapacitu pre všetkých záujemcov o najväčšie BIM podujatie na Slovensku a zároveň budeme vedieť zabezpečiť časovo efektívny priebeh bez nutnosti cestovania pre všetkých účastníkov, bez ohľadu na región, v ktorom sa nachádzajú.

Druhý deň - 28.10.2021 bude prebiehať hlavná časť - BIM Konferencia a BIM Expo v priestoroch Bratislavského hotela DoubleTree by Hilton. * z dôvodu COVID-19 môže dôjsť k zmene.

Vzhľadom na platformu, ktorá oddeľuje komerčné a nekomerčné aktivity sa môžete tešiť na viac prednášok, ktoré riešia implementačné stratégie, nastavenie spolupráce s využitím integrovaného navrhovania, nevyhnutnú transformáciu myslenia, digitalizáciu stavebníctva a prípadové štúdie s pokročilým využitím BIM.

PANELOVÁ DISKUSIA

Cieľom panelovej diskusie je získať relevantné odpovede od pozvaných odborníkov, spoločne sa zamyslieť sa nad ďalším rozvojom BIM na Slovensku, možnými krokmi implementácie a digitalizácie stavebníctva.

Využite možnosť a zapojte sa do diskusie.

BIM WORKSHOP

BIM Workshop sa uskutoční 27.10.2021 on-line. Séria odborných príspevkov zameraných na konkrétne riešenia, ktoré poskytnú rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb pre denno-dennú prax. Táto časť je orientovaná na zručnosti pri využívaní softvéru.

BIM EXPO

BIM Expo prebieha počas oboch dní konferencie v prestávkových blokoch (on-line) a v rámci konferenčného dňa bude zaradená interaktívna prezentácia technologických a softvérových riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku. Táto časť je produktovo orientovaná a pomáha účastníkom konferencie získať rýchly prehľad o aktuálnej situácii v BIM priemysle.

B2B STRETNUTIA A NETWORKING

Pre našich Business partnerov máme 28.10.2021 pripravený VIP priestor na nerušené B2B stretnutia s možnosťou sledovania BIM konferencie. Dohodnite si Vaše obchodné stretnutie počas BIM konferencie alebo využite prestávky a sprievodný program na nadviazanie nových kontaktov pre potencionálnu spoluprácu v budúcnosti na Vašich BIM projektoch. * z dôvodu COVID-19 môže dôjsť k zmene.

OCENENIE PURE BIM

Už viac ako 5 rokov pôsobí na Slovensku občianske združenie BIM asociácia Slovensko, ktoré združuje členov so záujmom o problematiku informačného modelovania stavieb. Sme hrdí na to, že za tento čas sme mali možnosť vytvoriť komunitu, ktorá má úprimný záujem o rozvoj oblasti BIM a že sa naši členovia môžu právom považovať za priekopníkov technologickej inovácie.

 

Organizátori:

Jaga logo.PNG

Pod záštitou:

Ministerstvo dopravy a vystavby SR bez p
bratislava logo.png
SM-Logo-invert-500px-transparent.png

Generálni partneri:

Platinový partner:

platinovy a generalni 10a_20.png

Vážení partneri,

v úvode mi dovoľte, aby som sa Vám touto cestou v mene celého organizačného tímu poďakoval za Vašu priazeň a každoročnú podporu Národnej BIM konferencie. Veľmi si ceníme, že aj počas ostatného ročníka, ktorý bol pre nás všetkých veľmi špecifický, ste tému informačného modelovania stavieb neodsunuli na vedľajšiu koľaj a prispeli ste k rozvoju BIM na Slovensku.

Pohľad do zahraničia jednoznačne ukazuje, že informačné modelovanie stavieb je významným nástrojom digitalizácie a napomáha dosiahnutiu vyššej efektivity celého procesu vedúcemu k cieľu, ktorým je kvalitné stavebné dielo a zároveň umožňuje hodnotiť stavbu z hľadiska udržateľnosti a v neposlednom rade z hľadiska transparentnosti vynaložených financií.

Tému BIM musíme neustále posúvať ďalej aj na Slovensku a sme presvedčení, že prostredníctvom tejto platformy vytýčené ciele vieme naplniť a sme pripravení naplno rozbehnúť prípravy na 7. ročník Národnej BIM konferencie. Pevne veríme, že s Vašou podporou prinesieme na Slovensko, v podobe kvalitných prednášok, potrebné know-how zo zahraničia a umožníme zároveň zdieľať najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti BIM pre široké spektrum našich každoročných návštevníkov.

Teším sa na osobné stretnutie s Vami!

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
prezident BIM asociácie Slovensko

Aktuálny stav problematiky

Na Slovensku neustále zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, a to aj z radov zástupcov štátu. Stavbári si čoraz viac uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia.

Podľa dostupných analýz má implementácia BIM priamy vplyv na zvýšenie hodnoty za vynaložené prostriedky a implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Podľa prieskumu, ktorý od roku 2017 pravidelne vykonáva BIM asociácia Slovensko medzi odbornou verejnosťou s cieľom zistiť v akej miere a akým spôsobom sa využíva BIM na Slovensku, je celková miera využívania BIM na úrovni 17%. Pozitívom  je, že ďalších 32% síce dnes aktívne BIM nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma a stále klesá percentuálny podiel tých, ktorý sa o túto tému nezaujímajú - 51%.

Pri rozdelení z hľadiska primárneho zamerania a pôsobenia opýtaných je zrejmé, že viac projektov je v oblasti pozemného staviteľstva, kde podľa dotazníka aktuálne využíva BIM 23% respondentov, oproti 6% pri inžinierskych stavbách.

Prognóza vývoja implementácie BIM je sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti takmer 60% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Preto ostáva aj naďalej našim cieľom proaktívne pristupovať k popularizácii témy informačného modelovania stavieb a prispievať k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.