NÁRODNÁ

BIM KONFERENCIA

27. - 28. október 2021

on-line / DoubleTree by Hilton, Bratislava

BIM asociácia Slovensko
a Vydavateľstvo JAGA
pre Vás pripravujú
Národnú BIM konferenciu - 7. ročník

Pod záštitou:

Organizátori:

Konferenciu podporujú:

Mediálni partneri:

NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

7. ročník 

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 6. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

ČO PRINÁŠAME V RÁMCI PLATFORMY KONFERENCIE?

  • BIM Workshop     - 27.10.2021 - on-line

  • BIM Konferencia - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton

  • BIM Expo               - 28.10.2021 - DoubleTree by Hilton

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

Platinový partner:

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Odborní partneri:

Partneri:

BIM KONFERENCIA

BIM Konferencia sa uskutoční v roku 2021 hybridne. Prvý deň začíname BIM Workshop, ktorý bude 27.10.2021 on-line. Prispôsobením sa okolnostiam a možnostiam pri on-line podujatí očakávame väčšiu vizibilitu, širší záber a dosah smerom k účastníkom. Sme presvedčení, že výberom tejto formy poskytneme takmer neobmedzenú kapacitu pre všetkých záujemcov o najväčšie BIM podujatie na Slovensku a zároveň budeme vedieť zabezpečiť časovo efektívny priebeh bez nutnosti cestovania pre všetkých účastníkov, bez ohľadu na región, v ktorom sa nachádzajú.

Druhý deň - 28.10.2021 bude prebiehať hlavná časť - BIM Konferencia a BIM Expo v priestoroch Bratislavského hotela DoubleTree by Hilton. * z dôvodu COVID-19 môže dôjsť k zmene.

Vzhľadom na platformu, ktorá oddeľuje komerčné a nekomerčné aktivity sa môžete tešiť na viac prednášok, ktoré riešia implementačné stratégie, nastavenie spolupráce s využitím integrovaného navrhovania, nevyhnutnú transformáciu myslenia, digitalizáciu stavebníctva a prípadové štúdie s pokročilým využitím BIM.

PANELOVÁ DISKUSIA

Cieľom panelovej diskusie je získať relevantné odpovede od pozvaných odborníkov, spoločne sa zamyslieť sa nad ďalším rozvojom BIM na Slovensku, možnými krokmi implementácie a digitalizácie stavebníctva.

Využite možnosť a zapojte sa do diskusie.

BIM WORKSHOP

BIM Workshop sa uskutoční 27.10.2021 on-line. Séria odborných príspevkov zameraných na konkrétne riešenia, ktoré poskytnú rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb pre denno-dennú prax. Táto časť je orientovaná na zručnosti pri využívaní softvéru.

BIM EXPO

BIM Expo prebieha počas oboch dní konferencie v prestávkových blokoch (on-line) a v rámci konferenčného dňa bude zaradená interaktívna prezentácia technologických a softvérových riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku. Táto časť je produktovo orientovaná a pomáha účastníkom konferencie získať rýchly prehľad o aktuálnej situácii v BIM priemysle.

B2B STRETNUTIA A NETWORKING

Pre našich Business partnerov máme 28.10.2021 pripravený VIP priestor na nerušené B2B stretnutia s možnosťou sledovania BIM konferencie. Dohodnite si Vaše obchodné stretnutie počas BIM konferencie alebo využite prestávky a sprievodný program na nadviazanie nových kontaktov pre potencionálnu spoluprácu v budúcnosti na Vašich BIM projektoch. * z dôvodu COVID-19 môže dôjsť k zmene.

OCENENIE PURE BIM

Už viac ako 5 rokov pôsobí na Slovensku občianske združenie BIM asociácia Slovensko, ktoré združuje členov so záujmom o problematiku informačného modelovania stavieb. Sme hrdí na to, že za tento čas sme mali možnosť vytvoriť komunitu, ktorá má úprimný záujem o rozvoj oblasti BIM a že sa naši členovia môžu právom považovať za priekopníkov technologickej inovácie.

 

Organizátori:

Pod záštitou:

Generálni partneri:

Platinový partner:

Vážení partneri,

v úvode mi dovoľte, aby som sa Vám touto cestou v mene celého organizačného tímu poďakoval za Vašu priazeň a každoročnú podporu Národnej BIM konferencie. Veľmi si ceníme, že aj počas ostatného ročníka, ktorý bol pre nás všetkých veľmi špecifický, ste tému informačného modelovania stavieb neodsunuli na vedľajšiu koľaj a prispeli ste k rozvoju BIM na Slovensku.

Pohľad do zahraničia jednoznačne ukazuje, že informačné modelovanie stavieb je významným nástrojom digitalizácie a napomáha dosiahnutiu vyššej efektivity celého procesu vedúcemu k cieľu, ktorým je kvalitné stavebné dielo a zároveň umožňuje hodnotiť stavbu z hľadiska udržateľnosti a v neposlednom rade z hľadiska transparentnosti vynaložených financií.

Tému BIM musíme neustále posúvať ďalej aj na Slovensku a sme presvedčení, že prostredníctvom tejto platformy vytýčené ciele vieme naplniť a sme pripravení naplno rozbehnúť prípravy na 7. ročník Národnej BIM konferencie. Pevne veríme, že s Vašou podporou prinesieme na Slovensko, v podobe kvalitných prednášok, potrebné know-how zo zahraničia a umožníme zároveň zdieľať najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti BIM pre široké spektrum našich každoročných návštevníkov.

Teším sa na osobné stretnutie s Vami!

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
prezident BIM asociácie Slovensko

Aktuálny stav problematiky

Na Slovensku neustále zaznamenávame značný nárast záujmu o problematiku BIM, a to aj z radov zástupcov štátu. Stavbári si čoraz viac uvedomujú, že s informáciami o stavbách nenarábajú dostatočne efektívne a málo využívajú nové informačné technológie, ktoré úspešne adoptovali iné priemyselné odvetvia.

Podľa dostupných analýz má implementácia BIM priamy vplyv na zvýšenie hodnoty za vynaložené prostriedky a implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Podľa prieskumu, ktorý od roku 2017 pravidelne vykonáva BIM asociácia Slovensko medzi odbornou verejnosťou s cieľom zistiť v akej miere a akým spôsobom sa využíva BIM na Slovensku, je celková miera využívania BIM na úrovni 17%. Pozitívom  je, že ďalších 32% síce dnes aktívne BIM nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma a stále klesá percentuálny podiel tých, ktorý sa o túto tému nezaujímajú - 51%.

Pri rozdelení z hľadiska primárneho zamerania a pôsobenia opýtaných je zrejmé, že viac projektov je v oblasti pozemného staviteľstva, kde podľa dotazníka aktuálne využíva BIM 23% respondentov, oproti 6% pri inžinierskych stavbách.

Prognóza vývoja implementácie BIM je sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti takmer 60% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Preto ostáva aj naďalej našim cieľom proaktívne pristupovať k popularizácii témy informačného modelovania stavieb a prispievať k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.

FOUNDING MEMBERS
MEMBERS
Arkance_CADStudio_logo.png
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
IDO Hutny projekt.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
JANELE - LOGO_edited.png
Valbek prodex.PNG
Colas.png
logo-doprastav.jpg
eurovia logo bez pozadia.png
semmelrock bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
Systemair.png
LUCRON_bez pozadia.png
logo_dpb_vyska.png
zssk.png
Dronity_bim_logo_fix.png
logo_ingos_priehladne.png
wilo green square.png
Lansky logo bez pozadia.png
ABOUT US

​BIM association Slovakia associates subjects that are actively interested in the Building Information Modeling and that are involved in the implementation of BIM in  the construction industry.

CONTACT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon