ABOUT US

The civic association BIM association Slovakia - is a non-profit organization focused on the application of BIM (Building Information Modelling) in  a professional practice on the level of all stakeholders in the project and construction process for the whole duration of the life cycle of the construction. The main role of the association is the promotion, popularization and development of the possibilities and the application of this technology within Slovakia.

BIM association Slovakia unites the entities dealing and interested in BIM and its implementation in the construction practice and facility management in Slovakia from the perspective of all participants involved in the construction processes during the whole life cycle. In the construction industry, the Building Information Modeling is applicable universally.

MISSION

Collection and gathering of information related to BIM or Building Information Modelling within Slovakia and abroad and their provision and presentation to the association members, professional as well non-professional public by way of professional lectures and conventions, web presentation and printed media with the purpose to support BIM implementation in Slovakia.

GOALS

The main goal is a systematic support of BIM implementation in Slovakia: we support the generation of conditions for legislative and regulative framework that would support effective work and transparent handling of money mainly in the field of construction.

Promotion of BIM principles and benefits among designers in all project phases and across all fields, but also in other phases of construction and subsequent operation and maintenance - Facility management.

BIMaS COMMITTEES

In accordance with the Articles of Association, the organizational arrangements define bodies consisting of the Presidium and the General Assembly. The elected bodies consist of the Expert Board, the Board of Directors and the executive part of the organization held by the President and Vice-President of the BIM Association Slovakia.

MISSION

Collection and gathering of information related to BIM or Building Information Modelling within Slovakia and abroad and their provision and presentation to the association members, professional as well non-professional public by way of professional lectures and conventions, web presentation and printed media with the purpose to support BIM implementation in Slovakia.

BIM ASSOCIATION SLOVAKIA / PRESIDENTIAL COMMITTEE

Michal Pasiar

President of BIMaS

Ing. arch. Michal Pasiar holds the position of the President in BIM association Slovakia since its founding in January 2013. Since completion of his studies at the Faculty of Architecture of the Slovak Technical University in Bratislava in 1999 he has been actively pursuing architectural and consultation activities. In 2011 he founded his own architectonic studio ACREA handling various project tasks within Slovakia as well as abroad. Besides his work he engages in publishing.

Please reload

Tomáš Funtík

Viceprezident BIMaS

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Please reload

 
 
BIM ASSOCIATION SLOVAKIA / EXPERT COMMITTEE

The Expert committee of BIM association Slovakia was founded in 2013 and currently it supports systematic and strategic implementation of Building Information Modelling. The Professional board coordinates 6 work groups divided according to the specialization. Each of the groups has its professional referee representing the group and coordinating group activities. From the bottom up they provide for the targeted solution of the problems arising in the given field.

Michal Pasiar

Odborný garant pre projektovanie

"Projektovanie v BIM znamená návrat k zdravému rozumu.“ 

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Makýš

Odborný garant pre prípravu a realizáciu stavieb

"Zhotoviteľ je podstatnou súčasťou virtuálnej výstavby."

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa zaoberá dlhé roky časovým plánovaním, prípravou výstavby, časovému plánovaniu, projektom organizácie výstavby, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP v stavebných organizáciách podľa noriem ISO. Dlhodobo spolupracuje s praxou v uvedenej problematike a aktívne pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako prednášajúci. Pôsobí tiež ako expert v pracovnej skupine CEN pre štandardizáciu BIM v EÚ.

Tomáš Funtík

Odborný garant pre informačné technológie

"Je nemožné pracovať efektívne bez správnych nástrojov!"

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Viera Somorová

Odborný garant pre Facility management

"BIM a Facility management sú dve neoddeliteľné súčasti."

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. je Prezidentka Slovenskej asociácie Facility managementu - SAFM a pôsobí aj na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Je odborný garant akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov, členom redakčnej rady EuroFM INSIGHT a aktívne sa podieľa na štandardizácii Facility management v rámci EÚ. Je autorom množstva knižných publikácií, odborných článkov a príspevkov v oblasti Facility managementu.

Janka Hlavatá

Odborný garant pre oblasť práva

„Vytvoriť zmysluplný zmluvný vzťah v oblasti BIM je neľahká úloha.“

JUDr. Janka Hlavatá je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008). V roku 2011 úspešne vykonala advokátske skúšky a v súčasnosti pôsobí ako partner v SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o. Venuje sa predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, bližšie sa špecializuje na problematiku práv duševného vlastníctva v projekcii stavieb a stavebníctve.

Juraj Nagy

Odborný garant pre stavebnú ekonomiku

"BIM umožňuje mať financie pod kontrolou."

 

Ing. Juraj Nagy, PhD. v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Ústavu stavebnej ekonomiky v Bratislave kde venuje sa najmä znaleckej a expertízne činnosti. Ako znalec sa aktívne podieľa na vypracovaní posudkov v odbore stavebníctvo v odvetviach oceňovanie stavebných prác, oceňovanie nehnuteľností a pozemné stavby.  Je autorom množstva odborných článkov z oblasti cien, cenotvorby a riadenia stavebnej prípravy a pôsobí tiež ako lektor pre agentúru UNIKA.

Please reload

In 2015, BIM association Slovakia founded board of directors consisting of the representatives of the organisations - founding members of BIMaS. The board of directors produces proposals, manages and approves the activities of BIMaS and directly contributes to the implementation of BIM in Slovakia.

Michal Pasiar

Konateľ ACREA, s.r.o.

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Balco

Konateľ, CAD EXPERT, s.r.o.

Ing. Peter Balco aktívne pôsobí v oblasti predaja softvérov na podporu BIM projektovania na Slovensku. Venuje sa tiež školeniam a implementácii. V rámci školení, kurzov a workshopov vyškolil viac ako 2500 odborníkov v oblasti efektívnej projektovej práce v 3D prostredí. Od roku 2003 s aktívne podieľa na výučbe študentov na STU v Bratislave na dennom štúdiu v oblasti počítačovej podpory projektovania.  Spolupracuje pri vzdelávacích kurzoch Profesného združenia BPUG (Best Practice User Group) Slovensko v oblasti Projektového managementu.

Erik Hrnčiar

Generálny riaditeľ, HESCON, s.r.o.

Ing. Erik Hrnčiar je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Už počas štúdia sa zaujímal o modelovanie, plánovanie a optimalizáciu stavieb. Po ukončení štúdia pracoval v stavebníctve na pozíciách projektant, stavbyvedúci a projektový manažér. V roku 2008 založil architektonicko-inžiniersku kanceláriu HESCON s.r.o., ktorá poskytuje komplexné projekčné služby a riešenia. Poznatky nadobudnuté počas praxe zdieľa na rôznych pôdach a jednou z hlavných oblastí je aj problematika BIM na Slovensku.

Ján Majerský

Generálny riaditeľ, PROMA, s.r.o.

Ing. Ján Majerský, PhD. je absolventom Stavebnej fakulty STU Bratislava. Počas svojho profesionálneho života pôsobil v niekoľkých významných pozíciách a funkciách v stavebníctve  ako poradca Ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, člen konzília prezidentov FIEC (European Construction Industry Federation) v Bruseli, prezident ZSPS a člen prezídia ZSPS, predseda dozornej rady Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Založil a riadi spoločnosť PROMA s. r. o., ktorá sa venuje investičnej príprave a riadeniu výstavby. V súčasnosti pôsobí v orgánoch niekoľkých spoločností v rámci skupiny PROMA Group.

Patrik Golský

Výrobný riaditeľ, YIT Slovakia a.s.

Ing. Mgr. Patrik Golský ukončil vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej v Bratislave, medzinárodný obchod a marketing a na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializácia obchodné právo. V minulosti pôsobil v oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, v oblasti bankového a finančného sektora. Za posledných 11 rokov pôsobil ako riaditeľ Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, obchodný manažér a konateľ spoločnosti SkyBau, riaditeľ Závodu Monolitické konštrukcie Skanska SK, riaditeľ Závodu Pozemného staviteľstva Skanska SK ,a.s.. V súčasnosti zastáva pozíciu výrobného riaditeľa YIT Slovakia a.s.

Martin Hudec

Managing Director, ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o.

Ing. Martin Hudec je celoživotným fanúšikom nových technológií, inovatívnych prístupov a riešení. Pôsobil na riadiacich pozíciách vo viacerých významných medzinárodných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí. Svoje súčasné aktivity zameriava prevažne na konzultačnú činnosť v oblasti BIM. Je členom medzinárodného BIM združenia zastrešeného skupinou GRAITEC Innovation SAS. Na slovenský trh prináša know-how z takmer 400 úspešných BIM implementácií  v rámci Európy a USA.

Please reload

BIM ASSOCIATION SLOVAKIA / BOARD OF DIRECTORS
 
BIM ASSOCIATION SLOVAKIA / WORK GROUPS

The work groups of BIM association Slovakia were founded in 2017 and are directly linked to the work groups abroad devoted to various aspects of BIM and mainly to its standardization.

Radoslav Vlkovič

BIM director, GFI a.s.

Ing. arch. Radoslav Vlkovič je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2001 sa venuje aktívnej architektonickej praxi. Už od roku 2004 sa venoval propagácii a implementácii BIMu ako aj konzultačnej činnosti v oblasti BIMu pre projektantov a investorov na Slovensku a v Čechách. Má za sebou viacero projektov, napríklad nákupné centrum Centrál, STEIN2, Skypark by Zaha Hadid. Aktuálne pôsobí v spoločnosti GFI a.s. ako Bim director.  Je líder 3. pracovnej skupiny BIMas pre štandardizáciu parametrov.

Miroslav Šustek

Konateľ ProRevit, s.r.o.

Ing. Miroslav Šustek sa po ukončení štúdia architektúry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave venuje architektonickej a projekčnej činnosti. Po niekoľkoročných skúsenostiach na rozsiahlych zahraničných projektoch tvorených metodikou BIM sa stal spoluzakladateľom projekčnej kancelárie ProRevit, ktorá sa okrem projektovania stavieb metodikou BIM venuje aj poskytovaniu služieb v oblasti BIM, konkrétne implementáciám, školeniam, konzultáciám a BIM manažmentu pre architektonické a projekčné kancelárie. Zameriava sa tiež na podporu projektantov TZB a statiky, prípadne aj iných zúčastnených strán na projektoch. Ing. Šustek je líder 2. pracovnej skupiny BIMaS pre tvorbu štandardu BEP a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 3 Information Delivery